STRONA GŁÓWNA

 

 


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.

20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21 listopada Dzień Życzliwości

 

20 listopada to ważny dzień dla wszystkich dzieci. W naszej szkole w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka podjęto działania mające uświadomienie uczniom, że posiadają swoje prawa. Uczniowie powinni wiedzieć  jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie obowiązków.

Uczniowie zapoznali się z filmikiem dotyczącym życzliwości, tolerancji, a także praw i obowiązków dzieci. Był to wstęp do omówienia prezentacji multimedialnej, w której uczestnicy poznali m.in.: kiedy i dlaczego powstała Konwencja Praw Dziecka, kim jest rzecznik praw dziecka, jakie rodzaje aktów prawnych regulują prawa dzieci, jakie są prawa i obowiązki ucznia oraz gdzie mogą się udać gdy potrzebują pomocy.

Na koniec przeprowadzono pogadankę podsumowującą  powyższe działania oraz wykonano plakaty obrazkowe lub z krzyżówkami, których hasła dotyczyły PRAW I OBOWIĄZKÓW DZIECI.


Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Głębowicach.

W środę 10 listopada w ZSP w Głębowicach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Tego dnia zawarto rozejm kończący I wojnę światową, a Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo nad polskim wojskiem. W obchody tego wielkiego święta włączyli się także uczniowie naszej szkoły, którzy dokładnie o godz. 11.11 odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Krótkie przedstawienie przygotowali na tę okazję uczniowie klasy IV. Miało ono formę prowadzonej przez kilkoro  uczniów rozmowy nawiązującej do historycznych wydarzeń, które przyczyniły się do upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku i jej odrodzenia w 1918 roku. Wszystko przeplatane było patriotycznymi piosenkami, w wykonaniu których dzielnie wspierali swoich młodszych kolegów siódmoklasiści.

Apel został przygotowany przez M. Kramarczyk, B. Ślesak oraz K. Szczepaniak.

MK   


Podsumowanie akcji „Zbiórka zabawek” – zbieramy dla dzieci niepełnosprawnych

29 października zakończyliśmy zbiórkę zabawek, materiałów plastycznych i przyborów szkolnych dla podopiecznych fundacji – Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz Pomóc Więcej. Udało się zebrać cztery duże pudła książeczek, gier, puzzli, zabawek oraz materiałów plastycznych, które zostały przekazane pani Barbarze Jasińskiej, wolontariuszce MOWP. Wszystkie te rzeczy trafią do paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych przygotowanych przez Fundacje oraz na bazarek – internetowe licytacje, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Tomasz Biela


Wycieczka na Hrobaczą Łąkę

W środę 20 października uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę szkolną w góry. Podziwiając jesienny krajobraz Beskidu Małego dzieci wraz z nauczycielami dotarli na Hrobaczą Łąkę (828 m. n.p.m.), szczyt górski znajdujący się w Grupie Magurki Wilkowickiej.


    

„Przerwa na czytanie”

26 października nasza szkoła wzięła udział w wydarzeniu pt. „Przerwa na czytanie”. Była to już II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu podczas przerw. „Przerwa na czytanie” organizowana jest  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W wydarzeniu wzięło udział 104 uczniów oraz 9 pracowników szkoły.


Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej


Ślubowanie pierwszoklasistów.

Dla 21 pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Głębowicach dzień 01 września 2021r. był szczególnie wyjątkowy. Ich przygoda ze szkołą rozpoczęła się od złożenia uroczystego ślubowania. Pierwszoklasiści , z bardzo przejętymi minami, w obecności Rodziców, wychowawczyni i dyrektora szkoły  przyrzekały być wzorowymi uczniami oraz dobrymi kolegami i obywatelami naszego kraju. Dyrektor Zespołu pan Andrzej Sokalski osobiście nadał każdemu dziecku tytuł Ucznia i przyjął w ten sposób w szeregi braci uczniowskiej. Fakt ten został przypieczętowany przez dotknięcie wielkim,  ,,czarodziejskim” ołówkiem, który zrobił niemałe wrażenie na najmłodszych uczniach. Na pamiątkę tego wydarzenia  pierwszaki otrzymały dyplomy i ufundowane przez Rodziców upominki. Dyrektor Zespołu wraz z Gronem Pedagogicznym, pracownikami i uczniami życzy pierwszoklasistom samych sukcesów i radości podczas wędrówki po szkolnych latach.

`


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Z okazji inauguracji nowego roku  szkolnego w dniu 1 września o godzinie 7.30 w kościele parafialnym odprawiona została msza św.

Ok. 8.10 ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy pierwszej połączona ze ślubowaniem odbyła się w tym samym czasie na sali gimnastycznej.

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wzięli udział  rodzice uczniów klas pierwszych.

 


Zakończenie roku szkolego 2020/2021

25 czerwca 2021 roku uczniowie ZSP zakończyli rok szkolny 2020/2021. Był to kolejny nietypowy  okres spędzony w szkole, który upłynął pod znakiem nauczania zdalnego. Wręczenie świadectw ograniczono do krótkiego spotkania w Sali gimnastycznej z dyrektorem i nauczycielami oraz do spotkań z wychowawcami w klasach.

Jak co roku nagrodzono uczniów z wysokimi wynikami w nauce.

W klasach I-III wyróżniono wszystkich uczniów.

Klasa IV: , Martyna Holcman 5,55, ,Aleksandra Kurek (5,18), Aleksandra Brzeska (5,09), Maciej Luranc (5,0), Milena Blarowska (4,91), Nikola Twardosz (4,91)

Klasa VI: Emilia Bogunia (5,33), Zuzanna Frączek (5,25), Gabriela Trojak 5,17), Sebastian Babiarczyk (5,0) Julia Sikora (4,75),  Wojciech Studnicki (4,75)

Klasa VII: Amelia Matyjasik (5,64), Lena Jasińska (4,93), Aneta Cinal (4,86), Jessica Kuś (4,76)

Klasa VIII: Kinga Sołtys (5,28), Tomasz Oleksy (5,22), Karol Żabiński (4,78).

Tytuł primus inter pares powędrował do Kingi Sołtys z klasy VIII. Gratulujemy!

W czasie uroczystości  pożenaliśmy też panią Lidię Mołdawską i panią Grażynę Jarosz, które nowy rok szkolny rozpoczną na zasłużonej emeryturze.


 O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach informuje, że w dniach  od 1 do 8 kwietnia 2021r. (w godz. od 7.00 do 15.00) w sekretariacie  zespołu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i do kl. I na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dn. 13.04.2021r. o godz. 7.00. Lista widnieć będzie na drzwiach wejściowych do przedszkola.

W dn. 13.04 – 16.04.2021r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych  i utraci miejsce w oddziale.

                                    Dyrektor ZSP w Głębowicach        Andrzej Sokalski

 Dokumenty do pobrania:

I.Przedszkole:

II.Szkoła Podstawowa:

 


 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIEK

ws. rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach zamieszcza do wiadomości publicznej Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz treść uchwał określających kryteria rekrutacji na poszczególnych etapach postępowania.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie zespołu od 4 marca 2021 r.


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach informuje, że w dniach od 4  do 18 marca 2021r. w sekretariacie zespołu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 .

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek+klauzula– przedszkole
  2. Zał. 1- ośw. wielodzietność
  3. Zał. 2- ośw. samotne wychowywanie
  4. Zał. 3- ośw. oboje rodzice pracujący
  5. Zał. 4- ośw. rodzeństwo w przedszkolu
  6. Zał. 5- ośw. korzystanie z pełnej oferty
  7. Zał. 6- nadzór kuratora
  8. Wniosek+klauzula – szkoła

 

                                                        

 

 

Utworzona: 25.08.2020,